W "Sobieskim" dajemy Uczniom korzenie i skrzydła

Ważne pytania i odpowiedzi dla maturzystów

1. Po co jest przeprowadzany egzamin maturalny? Co jest w nim sprawdzane? Odpowiedź

2. Do jakich egzaminów trzeba przystąpić? Odpowiedź

3. Jakie warunki należy spełnić, aby zdać egzamin maturalny i otrzymać świadectwo? Odpowiedź

4. Z jakich przedmiotów dodatkowych można przystąpić do egzaminu maturalnego? Odpowiedź

5. Czy wybór przedmiotów na egzamin maturalny zależy od tego, jakich przedmiotów uczeń uczył się w szkole? Odpowiedź

6. Jaką formę będzie miała część ustna egzaminu z języka polskiego (...) oraz języka obcego nowożytnego? Odpowiedź

7. Kiedy będzie przeprowadzany egzamin maturalny w 2023 r.? Odpowiedź

8. Jak należy zgłosić chęć przystąpienia do egzaminu maturalnego? Odpowiedź

9. Czy laureatom i finalistom olimpiad przedmiotowych przysługują na egzaminie maturalnym specjalne uprawnienia? Odpowiedź

10. Czy osoby ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawne, mogą przystąpić do egzaminu maturalnego, który będzie dostosowany do ich potrzeb oraz możliwości? Odpowiedź

11. Jakie informacje znajdują się na świadectwie maturalnym? Kiedy świadectwo jest wydawane? Odpowiedź

Kontakt z nami

II Liceum Ogólnokształcące
im. Króla Jana III Sobieskiego
w Grudziądzu

ul. Marcinkowskiego 10
86-300 Grudziądz

tel./fax (0-56) 462-22-65
tel. 609 003 979
dyrektor@lo2.grudziadz.pl

O naszym liceum

II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego – publiczna szkoła średnia w Grudziądzu, liceum ogólnokształcące powstałe z przekształcenia dawnego Państwowego Gimnazjum Klasycznego im. Króla Jana III Sobieskiego.